V PRVNÍ ŘADĚ OMLUVA
Situace je taková, že získávání posledních zbytků replik nádherné ruční práce - svědků minulého století - je důležitější, než umisťování dokumentace na tuto stránku. Ale kolekce je již teď dost velká a určitě zajímavá. Částečně je k dispozici i fotodokumentace.
Brzy se zde ukáže. Včetně odpovídajících informací.

IN DER ERSTEN REIHE ENTSCHULDIGUNG
Die Situation sieht so aus, dass die Anschaffung der letzten Resten von der wunderbaren Handarbeit - Zeugen des letzten Jahrhunderts - viel wichtiger ist, als das Platzieren der Dokumentation hierher auf die Seite. Die Kollektion ist aber schon jetzt ziemlich reichhaltig und bestimmt auch  interessant. Teilweise steht die Fotodokumentation zur Verfügung.
Bald wird die hier zu sehen. Mit den entsprechenden Informationen.


Kontakt

EUCO, spol. s r.o., Zuzana Krausová, IČ 18234011

Hřbitovní 185/5 Karlovy Vary PSČ 360 20

mobil: 00-420-602213559
fax: 00-420-353222258